Księga gości

Zobacz wpisy
Dopisz się

Licznik odwiedzin

Ilość osób online: 1
Liczba odwiedzin: 25119 Dziękujemy!

Też warto zobaczyć...

Katalog stron Âz.eglarskich

Toplista serwisu e-Âz.agle!

NAJLEPSZE STRONY POÂS'WIA(?CONE ÂZ.EGLARSTWU!

Analiza oglÂa;dalnoÂs'ci witryny

Statystyka

Jak dokonać rezerwacji rejsu. Drukuj
Rezerwacja niewiążąca.
Po wybraniu interesującego rejsu można dokonać wstępnej, niewiążącej rezerwacji poprzez zgłoszenie chęci rezerwacji mailem lub przy wykorzystaniu formularza w zakładce „Kontakt”. Formularz ten można wykorzystać także do otrzymania dodatkowych informacji na tematy związane z rejsem. Przesłanie formularza ma charakter informacyjny i nie obliguje żadne ze stron do podjęcia dalszych działań, w celu zarezerwowania terminu. Wstępna rezerwacja nie jest powiązana z żadnymi kosztami.


Rezerwacja wiążąca.
Aby dokonać wiążącej rezerwacji należy uiścić przedpłatę w wysokości 30% ceny rejsu. Kwotę tę należy przelać na jeden z podanych poniżej rachunków bankowych. Po dokonaniu przedpłaty, miejsce na jachcie jest dla uczestnika zagwarantowane.
Pozostałą część opłaty za rejs (70%) należy dokonać najpóźniej trzy tygodnie przed rozpoczęciem rejsu, pamiętając o czasie trwania transferów pieniędzy pomiędzy bankami (z reguły kilka dni, do tygodnia). W wyjątkowych przypadkach kwotę tę można przekazać za pokwitowaniem bezpośrednio skiperowi na jachcie, w dniu rozpoczęcia rejsu, jednak po wcześniejszym skontaktowaniu się (telefonicznym lub mailowym) z Sextant Sailor.

Zaokrętowanie i wyokrętowanie.
Wejście na jacht nowej załogi jest możliwe w dzień rozpoczęcia rejsu od godziny 16:00.
Po zakończeniu rejsu załoga powinna opuścić jacht do godziny 10:00 ostatniego dnia rejsu.
Przykładowo dla rejsu rozpoczynającego się 30.06.2012 i kończącego 07.07.2012, zaokrętowanie załogi może nastąpić dnia 30.06.2012 od godziny 16:00, a wyokrętowanie 07.07.2012 do godziny 10:00. Czas pomiędzy 10 i 16 jest konieczny dla przygotowania jachtu do następnego rejsu (sprawdzenie stanu technicznego, ew. reperacje itp.)
O wszystkich zmianach będziemy informować na stronie internetowej lub poprzez kontakt indywidualny (telefon, mail).

Opłaty (przedpłaty) na rejsy można dokonywać przelewem na następujące konta:


- przelew z konta polskiego w PLN.
Właściciel rachunku:
Wojciech Kowalik, ul. Słowackiego 11/22, 35-060 Rzeszów
Numer rachunku:
22 1160 2202 0000 0000 9032 3316, Bank Millennium 130 Warszawa


- przelew z konta zagranicznego w EURO.
Właściciel rachunku:
Wojciech Kowalik, ul. Słowackiego 11/22, 35-060 Rzeszów
Numer rachunku:
98 1160 2202 0000 0000 9032 5731, Bank Millennium 130 Warszawa
IBAN: PL98116022020000000090325731
BIC: BIGBPLPWJako tytuł wpłaty należy obowiązkowo podać:
  • Id rejsu: np. rejs R03,
  • termin: np. 30.06.2012 - 07.07.2012,
  • nazwisko uczestnika,
  • dla przelewów zbiorczych - liczbę osób, dla których dokonano wpłaty.

Proszę powiadomić nas o przeprowadzonym przelewie, przesyłając krótką informację mailem.Odstąpienie od udziału w rejsie.
W przypadku rezygnacji z rejsu zwrotowi podlega kwota przedpłaty (wpłaty) pomniejszona o następujące opłaty:

- rezygnacja na więcej niż 30 dni od daty rozpoczęcia rejsu: opłata za rezygnację wynosi 10% przedpłaty.
- na 48 godzin do 30 dni: opłata wynosi 30% przedpłaty.
- poniżej 48 godzin lub nie zgłoszenie się na rejs: opłata jest równa wysokości przedpłaty.